چگونه کونژنکتیویت کلامیدیایی بزرگسالان ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:00 ق.ظ
این بیماری اغلب از طریق تماس جنسی منتقل شده و عموما با عفونت پیشابراه و سرویکس با کلامیدیا همراهی دارد. گاهی عفونت چشم استفاده از ...