چگونه رومی ها از منابع زمین بهره برداری می کردند؟

پریسا ستارپور | ۸ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 07:58 ق.ظ
  در حالی که دانشمندان تمدن های دیگر به مطالعه ی جهان پیرامونشان می پرداختند،رومی ها در جستجوی راه های تازه ای برای بهره برداری از ...