چگونه با کودک بی ادب برخورد کنیم؟؟

دادجویان | ۲۴ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:31 ب.ظ
 کودکان موجودات مشاهده گری هستند و به راحتی الگو برداری می کنند. یعنی هر نوع رفتاری که از یک کودک سر می زند قطع به ...