چگونه درختان میوه را کود میدهند؟

سپیده نریمانی | ۳ آذر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 18:05 ب.ظ
به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی ، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح ( پخش سطحی ...