چگونه پدیکور انجام دهیم؟

پروین حکمت | ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 13:40 ب.ظ
به عمل برداشتن گوشت اضافه دور ناخن پا  پدیکور می گویند.پدیکور: پاهایی زیبا و بدون خستگیبا پدیکور گوشت های اضافه دور ناخن های پا گرفته ...