چگونه جنگ سرد به وقوع پیوست؟

Yalda Roozban | ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 10:31 ق.ظ
پس از پایان جنگ جهانی دوم دوبلوک شرق (کمونیسم) و غرب (کاپیتالیسم) بار دیگر در برابر هم قرار گرفتند. آنها این بار، بدون درگیری نظامی، ...