چگونگی مدیریت گروه های local با استفاده از Group Policy برای برای ایجاد Restricted Group ؟

نسرین الهیاری | ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | شنبه, 11:09 ق.ظ
چگونگی مدیریت گروه های local با استفاده از Group Policy برای برای ایجاد Restricted Group ؟ برای ایجاد Restricted Group  می بایست یک GPO را ایجاد ...