چگونه کندرودرماتیت ندولر مزمن در گوش ایجاد می شود

ناهید عدالتخواه | ۲۲ دی ۱۳۹۶ | جمعه, 04:20 ق.ظ
کندرودرماتیت ندولر یک نوع بیماری التهابی در گوش است که شناخته شده نیست