چگونه برنامه های کاربردی را امنیت کنیم؟

parisa | ۱ مرداد ۱۳۹۵ | جمعه, 20:25 ب.ظ
در حال حاضر امنیت سطح برنامه کاربردی بخش زیادی از توجه را معطوف خود کرده است. برنامه هایی که به میزان کافی محافظت نشده اند، ...