چگونه با روش های کنترل آفات گیاهان آشنا شویم؟

Khatibi | ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | یکشنبه, 15:35 ب.ظ
به هر روشی که از ورود آفات یا حشرات به مرحله ی آستانه زیان اقتصادی جلوگیری نماید کنترل گفته می شود. در این مرحله شدت ...