چگونه در کلاس توجه دیگران را به خود جلب کنیم؟

mahdi kamali | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | شنبه, 12:30 ب.ظ
شما در کلاس نشسته اید و به اطراف خود نگاه میکنید. شما یک گروه از دختران نشسته در کنار یکدیگر را میبینید که در حال ...