چگونه روی کودکان خجالتی کار کنیم؟

پورنصیر | ۴ فروردین ۱۳۹۹ | دوشنبه, 08:00 ق.ظ
یادگیری نحوه کار با کودکان خجالتی مهارت مهمی برای مربیان است. بسیاری از کودکان در مراحل مختلف رشد خود خجالت می‌کشند و ممکن است در موقعیت‌های اجتماعی ...