با فردی که توسط مار سمی گزیده شده چه کنیم؟

مصطفی احسانی | ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | شنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش کمک های اولیه بعد از گزیدن مار سمی گزیدن مار سمی اتفاق نا خوشایند و بسیار خطرناکی است. بخصوص در فصل گرما که مارها از خواب ...