چگونه به اشتباهات خود بخندیم ؟

mona_fadakar | ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | یکشنبه, 22:00 ب.ظ
آموزش خونسردی و خندیدن به اشتباهات خود هر کسی در زندگی مرتکب اشتباهاتی می شود. نشان دادن هرگونه عکس العمل به این اشتباه، بستگی به روحیه ...