چگونه فضای کلاس مثبت ایجاد کنیم؟

نسرین ملکی | ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, 18:00 ب.ظ
آموزش ایجاد فضای کلاس مثبت یک فضای کلاس مثبت برای یادگیری و پیشرفت دانش آموزان ضروری است. تحقیقات نشان می دهد که یک فضای مثبت باعث افزایش ...