چگونه می توان پیاز زمستانی را پرورش داد؟

سمانه عابدی | ۱۰ آبان ۱۳۹۸ | جمعه, 14:00 ب.ظ
آموزش پرورش دادن پیاز زمستانی پیاز زمستانی یک سبزی بسیار بزرگ و مقاوم است که می‌تواند در دمای سرد زنده بماند.اغلب رشد آن‌ها در ماه‌های زمستان ...