چگونه آب مورد نیاز گیاه در خاک حرکت می کند؟

Khatibi | ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 12:30 ب.ظ
آب در طبيعت به سه حالت مايع، بخار و جامد وجوددارد. آب در حالت جامد، در خاك حركتي ندارد ولي در حال تهاي مايع و ...