چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟

فریبا اصغرزاده | ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | دوشنبه, 10:00 ق.ظ
کسی که شایسته همنشینی نیست  لقمان به پسرش گفت: (( پسرم! از مردم بد, به خدا پناه ببر, و از خوبشان نیز بر حذر باش)). لقمان ...