چگونه در کار جدید خود افتخار کسب کنیم ؟

ناهید حضوری | ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 15:40 ب.ظ
بسیاری از مردم غرور را با افتخار اشتباهی می گیرند ، در حالیکه کسی که دارای افتخاراتی است همه به او احترام می گذارند . ...