چگونه کراتیب آکانتوموبا در چشم ایجاد می شود

ناهید عدالتخواه | ۶ اسفند ۱۳۹۶ | یکشنبه, 11:00 ق.ظ
نوعی بیماری چشمی است که در اثر استفاده از لنز تماسی یا با آب و خاک آلوده است.عفونت آکانتوموبا در مراحل اولیه محدود به اپی ...