چگونه میتوان از موهای کم پشت مراقبت کرد؟

پروین حکمت | ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 12:44 ب.ظ
پرپشت و کم پشت بودن موها ارتباط بسیار قوی با ژنتیک افراد دارد.موهای نازک و کم پشت یکی از شایعترین علل مراجعه افراد به متخصصان ...