چگونه مرصع کاری انجام دهیم؟؟

فرناز مولایی | ۷ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 14:34 ب.ظ
مرصع به معنی آنچه با جواهر تزئین شده باشد، است.(جواهر نشان)هنر مرصع کاری عبارت است از نشاندن جواهر(سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی)بر روی ظروف ، زیور ...