چگونه گیاه فیکوس بنجامین پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۱ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 19:45 ب.ظ
نام گیاه شناسی : Ficus benjaminaدیگر نام ها : weeping fig – Benjamin’s fig – ficus treeخانواده : موراسه ( Moraceae )خاستگاه : جنوب آسیا ...