چگونه شاهتوت بکاریم؟

سپیده نریمانی | ۱ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 13:45 ب.ظ
درخت شاه توت را بومی ایران وترکیه می دانند. درختی است به ارتفاع 4 تا 10 که به حالت طبیعی به ارتفاع 20 متر نیز ...