چگونه سیر پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 12:56 ب.ظ
سیر گیاهی است که تقریباً در تمام دنیا به جز قطب و جنگلهای استوایی می روید. ولی وطن گیاه آسیای مرکزی و شاید شرق منطقۀ ...