چگونه درباغچه منزل هندوانه بکاریم؟

سپیده نریمانی | ۵ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 13:38 ب.ظ
 هندوانه یکی از میوه های پر طرفدار تابستانی است که طرفدار بسیاری دارد .ولی چگونه میتوان در منزل خود هندوانه کاشت .هندوانه به روزهای داغ، ...