چگونه باقلا بکاریم؟

سپیده نریمانی | ۱ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:41 ب.ظ
گیاهی است علفی یکساله، دارای ساقه شیار دار و به ارتفاع 30 تا 80 سانتی متر برگهای آن مرکب از 2 تا 6 برگچه درشت ...