چگونه کسی مهندس صنایع می شود ؟

ناهید حضوری | ۲۶ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 03:35 ق.ظ
در بازار رقابتی امروز، شرکت ها و سازمان ها برای بقا و رسیدن به اهداف خود باید از منابع موجود خود اعم از مالی و ...