چگونه یک نفر عکاس می شود ؟

ناهید حضوری | ۱۹ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 01:53 ق.ظ
 اگر اهل هنرید و عاشق عکاسی، این شغل ایده آل شماست.عکاسی اولین بار در اواخر سلطنت محمدشاه قاجار توسط نظامیان و مستشاران اروپایی به ایران ...