چگونه یک نفر می تواند راننده اتوبوس شود ؟

ناهید حضوری | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:52 ب.ظ
راننده اتوبوس باید در رانندگی بسیار حرفه ای بوده و گواهینامه رانندگی پایه یک مخصوص اتوبوس داشته باشد. همچنین باید از کلیه قوانین و مقررات ...