چگونه کسی باستان شناس می شود ؟

ناهید حضوری | ۲ آذر ۱۳۹۵ | سه‌شنبه, 20:31 ب.ظ
 اگر عاشق تاریخ بوده و از کاوش و جستجو لذت می برید، این شغل ایده آل شماست. مطالعه در آثار گذشتگان و یادمانهای تاریخی و ...