چگونه می توانید از شبکه های اجتماعی پول در بیاورید؟

ناهید حضوری | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 11:32 ق.ظ
«میزان فروش تجارت الکترونیکی از طریق شبکه های اجتماعی سه برابر بیشتر از فروش کل تجارت الکترونیکی جهانی است.» این نتیجه تحقیق موسسه بی آی ...