چگونه نیازمندی های مشتری را پیش بینی کنیم؟ (۲)

Leyla AliAkbari | ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | شنبه, 12:30 ب.ظ
همانطور که در بخش اول این مقاله گفته شد، پیش بینی نیازهای مشتری، بخش مهمی از اکثر کسب و کار خرده فروشی و عمده فروشی ...