چگونه بلوز سه دکمه (اسپورت ) بدوزیم ؟

افسانه میرمصطفایی | ۶ فروردین ۱۳۹۹ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
چگونه بلوز سه دکمه (اسپورت ) بدوزیم ؟ این بلوز جلو بسته می باشد و برای دکمه تا روی سینه باز است . ابتدا بالا  تنه را ...