چگونه با حذف کارهای اضافی به کارهای ضروری خود برسیم؟

Hossein Khoshbayan | ۳۰ دی ۱۳۹۸ | دوشنبه, 08:00 ق.ظ
اگر یک لیست طولانی از کارها برای انجام دادن دارید ، شاید براساس زمینه های مختلف (کار ، خانه ، کارهای بیرون ، تماسها و ...