چگونه زمان کافی با یک نوجوان را بگذرانیم ؟

sweetgirl | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | یکشنبه, 15:00 ب.ظ
با خانواده بودن برای نوجوان میتواند الگوی خوبی باشد.اما وقتی که میخواهید با نوجوانان وقت بگذرانید باید برایش جالب باشید تا با شما وقتش را ...