چگونه کسی کارمند بانک می شود ؟؟

ناهید حضوری | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 01:53 ق.ظ
بانک یک سازمان اقتصادی است که وظایفی از جمله تهیه و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، ...