چگونه می توان کارشناس گمرک شد ؟

ناهید حضوری | ۲۸ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 14:25 ب.ظ
گمرک سازمانی دولتی است که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین ...