چگونه کارکنترل کیفی را بشناسیم؟

ناهید حضوری | ۷ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:00 ب.ظ
کنترل کیفیت (Quality Control) جزئی از مدیریت کیفیت است که بر برآورده نمودن و تکمیل الزامات کیفیت تمرکز و توجه دارد.کار کارشناس کنترل کیفیت، بررسی محصولات و فرآیندهای صنعتی ...