چگونه می توان یک مدیر تولید شد ؟

ناهید حضوری | ۱۴ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 13:22 ب.ظ
مدیر تولید (که از او به عنوان مدیر کارخانه هم یاد می شود)، بر عملیات روزانه تولید کارخانه نظارت داشته و عهده‌دار مسئولیت برنامه ‌ریزی  ...