چگونه کارت های ماجول در قطار کار می کنند؟

سیامک | ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | شنبه, 20:00 ب.ظ
معرفی کارت های ماجول لوکوموتیو مطابق مجموعه مقالات آموزش عملکرد قطار و لوکوموتیو در این مقاله نیز به قسمتی از لوکوموتیو و نحوه عملکرد ان می ...