چگونه در فوتبال مانند مارادونا باشیم؟

رامین جوادی | ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 14:00 ب.ظ
  آیا شما همیشه می خواستید که با توپ فوتبال چرخشی خاص داشته باشید و به شیوه مارادونا از مدافعین عبور کنید؟ چرخش مارادونا ، زمانی که ...