چگونه در زبان انگلیسی از Please و Thank you استفاده کنیم؟

kh hatefi | ۳ تیر ۱۳۹۶ | شنبه, 17:12 ب.ظ
  please به معنی لطفا در انگلیسی برای درخواست چیزی از کسی به صورت مودبانه یا برای پاسخ مثبت به پیشنهاد کسی استفاده می شود. گفتن Thank ...