چگونه از حروف تعریف a , an در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

kh hatefi | ۱۰ آذر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 11:33 ق.ظ
حروف تعریف a , an در زبان انگلیسی به a و an و the حروف تعریف (Articles) گفته می شود. به a و an حروف تعریف ...