چگونه از حرف تعریف the در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

kh hatefi | ۷ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 09:37 ق.ظ
حرف تعریف the در زبان انگلیسی به a و an و the حروف تعریف (Articles) گفته می شود. به a و an حروف تعریف نکره یا ...