چگونه به تاثیر و رابطه ی بین کارآفرینی و فناوری اطلاعات پی ببریم؟

حمید واحدی | ۲ خرداد ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 12:30 ب.ظ
12اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها ، سازمان ها و انسان ها ...