چگونه به نقش کارآفرینان در توسعه تجارت و تکنولوژی پی ببریم؟

حمید واحدی | ۷ خرداد ۱۳۹۶ | یکشنبه, 12:30 ب.ظ
کارآفرینی اصطلاحی است که در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحب نظران به صورت های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی ...