چگونه کاتاراکت در چشم ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۹ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 17:00 ب.ظ
هرنوع کدورت عدسی را کاتاراکت گویند. کاتاراکت شایع ترین علت نابینایی قابل برگشت است و شیوع آن با افزایش سن بیشتر میشود در اکثر موارد ...