چگونه گفت و گو به یک فرهنگ ملی تبدیل شود؟

دانشمند پاسخگو | ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 07:28 ق.ظ
گفت وگو، بهترین وسیله ارتباط انسان ها با یکدیگر و گفت وگو پذیری مهم ترین شاخصه و مؤلفه مردمسالاری است. انسان ها از راه گفت وگو ...