چگونه در مغازه پدری کسب و کار راه بیندازیم ؟

ناهید حضوری | ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 13:28 ب.ظ
تصور کنید در یک میهمانی با این پرسش مواجه شده اید: "در قسمتی از خانه پدرمان مغازه ای کوچک در حدود 15 متر وجود دارد ...